Ένα ταξίδι… ξεκινάει!

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό χώρο της Σύμπραξης Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών που έχει ως κοινό σημείο αναφοράς την εφαρμογή δημοκρατικών τεχνικών και αξιών στη σχολική ζωή και εκπαίδευση. Σε αυτή τη βάση δημιουργήσαμε από κοινού την εκπαιδευτική αυτή πρόταση, την οποία ενέκρινε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και σας την παρουσιάζουμε εκτενώς μέσα από τη σελίδα μας.

Καλή πλοήγηση!

407.jpg

Advertisements
eudec-logo

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Η δράση Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση σχεδιάστηκε από την παιδαγωγική ομάδα της Σύμπραξης υπό την αιγίδα της EUDEC Greece, υποστηρίζεται από τη EUDEC και προωθεί τη διάχυση των τεχνικών της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η EUDEC (European Democratic Education Community) είναι μία Μη Κερδοσκοπική Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη για την προώθηση της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης. Διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ ανθρώπων και πρωτοβουλιών που ασχολούνται με την καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών στην εκπαίδευση.

Continue reading

Πρόσκληση συμμετοχής

Αγαπητές/-οί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Ύστερα από τη θετική έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το υπ. αριθμ. 206471 /Δ7/3-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη δράση Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση (ΣΣΔΕ) δηλώνοντας συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα έως 14/1/19:

https://goo.gl/forms/YvXLPQkjIv5s3PAz1

Η παρούσα δράση για την προώθηση της Δημοκρατικής Παιδείας, μέσα από την εφαρμογή τεχνικών των Δημοκρατικών Σχολείων:

  • εστιάζεται στην αλλαγή της σχολικής πραγματικότητας,
  • προτείνει την ανανέωση των διδακτικών πρακτικών,
  • αποτελεί μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση,
  • ορίζει το σχολείο ως το κοινό σημείο δράσης εκπαιδευτικών και μαθητών.

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία διανομή διαφημιστικού υλικού στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική, η ανωνυμία των ανηλίκων διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μετά το πέρας αυτού. Επίσης, θα υπάρξει υποστήριξη μέσω σεμιναρίων από την παιδαγωγική ομάδα και συνεργάτες.