Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Με e-mail: sympraxis.eudec@gmail.com

Μέσω facebook: https://www.facebook.com/SympraxisEudec/